Proses Bilgileri

 

MutfakDelisi.com

 

SporDelisi.com

 

 

 

Bentonit PDF Yazdır

Bentonitin bir diğer adı da alüminyum silikattır.

Bentonit Satın Al!

 

Bentonit, bir diğer adıyla alüminyum silikat, alüminyum ve magnezyumca zengin volkanik kül, tüf ve lavların kimyasal ayrışması ile veya bozulmasıyla oluşmuş çok küçük kristallere sahip kil minerallerinden oluşan ve ağırlıklı olarak kolloidal silis yapıda, yumuşak, gözenekli ve kolayca şekil verilebilir açık bir kayadır.

 

Türkiye'de bentonit oluşumları Biga Yarımadası, Gelibolu Yarımadası, Eskişehir ve Ankara, Çankırı, Ordu, Trabzon, Elazığ, Malatya bölgelerinde bulunmaktadır.

 

Bentonitlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirinden çok farklıdır ve değişik türleri bulunmaktadır. Kimyasal özelliklerine göre başlıca iki gruba ayrılır:

 

  • Sodyum Bentoniti: Genelde ağırlıklı olarak sondaj bentoniti ve döküm bentoniti şeklinde işlenir ve kullanılır.

 

  • Kalsiyum Bentoniti: Özellikle ağartma toprağı olarak işlenir ve kullanılır.

 


Kalsiyum bentoniti su ile temasta kendi hacminin 2-3 katı kadar şişer ancak bu oran sodyum bentonitinde 8 - 10 kata kadar ulaşabilmektedir. Rengi beyaz, gri, sarı, pembe, yeşil, olabilir.

 

Bentonit oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olup, bu durum bentonitin kullanım amacına uygun olarak bazı teknolojik işlemlere tabi tutulmasından kaynaklanmaktadır. Yeryüzünde kaliteli doğal bentonit yataklarının giderek azalması, son zamanlarda düşük kaliteli bentonitlerin değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur.

 

 

 

Bentonit bir çok farklı sanayi dalında kullanılmaktadır.

 

Kullanım Alanları

 

Bir kil çeşidi olan bentonit birçok sanayi dalında kullanılmaktadır. Bentonitler; gıda, seramik, kağıt, ilaç, farmasotik ve kozmetik endüstrilerinde, boya ve mürekkep, sabun, temizleyici ve parlatıcı bileşikler, lastik ve kauçuk üretimleri, radyoaktif atıkların arıtımı, tarım ve hayvancılıkta, su arıtımında, su tutma özelliğinden dolayı yangın söndürücülerde ve yapıştırıcılarda kullanım alanları bulmaktadır.

 

Kil ve topraklarda, bentonit varlığı malzemenin özelliklerini önemli ölçüde etkilediğinden gıda, tarım, yapı mühendisliği, seramik, arıtma ve daha birçok alanda bentonit yaygın olarak kullanılmaktadır. Suyun sertliğinin giderilmesinde, su geçirmez malzeme üretiminde, boya, emaye, ilaç ve kimya endüstrisinin çeşitli kollarında, çimento ve sıvalarda, yol, kanal ve baraj yapımında çeşitli tür ve kalitelerde bentonitler kullanılır. Bentonitlerin eğer plastisiteleri az ise sondaj çamurlarında, dökümcülükte ve seramikte kullanılamazlar. Fakat bunlar aktif hale getirildiklerinde, madeni, sıvı ve katı yağların arıtılmasında kullanılabilmektedir.

 

Bentonit ayrıca kurşun kalem, renkli kalem, pastel boya, camcı macunu, macun tutkal yapımında dolgu veya ara madde olarak kullanılır.

 

Bentonit doğrudan temizleyici bir madde olup saf haliyle sabunun % 20-50’si kadar etkilidir. Bu bakımdan sabun veya diğer temizleyicilerin yapımında da geniş şekilde yararlanılır.

 

 

 

Bentonit, gıda sanayinde şarap, bira ve meyvesuyu durultma işlemlerinde kullanılır.

 

 

Gıda Sanayinde Kullanımı

 

Gıda sanayinde şarap, bira ve meyvesuyu durultma işlemlerinde kullanılır. Yağ sektöründe ise ağartıcı olarak kullanılır. Ayrıca hayvan yemine katkı olarak da kullanılmaktadır.

 

Özellikle şarap üretiminde sıklıkla kullanılan bentonit, şarabın kolaylıkla durultulmasını ve protein stabilizasyonunu sağlar. Şarapların bulanıklığına neden olan tanenler, proteinler, metal bileşikleri, renk maddeleri ve pektik maddelerin uzaklaştırılması gerekmektedir. Bulanıklığa neden olan bu maddeler bentonit, jelatin ve kiselsol gibi gıdaya uygun yardımcı maddeler ile şaraptan uzaklaştırılır. Durultma yapılırken bentonit şarap içerisinde şişer, bu arada yapısındaki Ca, Na, Mg iyonlarını şaraba verir. Ayrılan bu maddelerin yerine şarap içinde bulunan protein molekülleri yerleşir, bunun sonucu bentonit şişer ve tortu halinde dibe doğru çöker. Böylece şaraptan, bulanıklık yapan proteinler aktarmalar ile ayrılmış olur. Bentonit durultmasından sonra yapılacak separatör durultmasını berrak filtrasyon izlemelidir. Bunlar uygulanmazsa bir hafta beklenmelidir.

 

Bentonit durultucu bir toprak olmakla beraber proteinler bakımından stabilizasyon sağlaması yönünden önemlidir. Diğer yararları ise ortamdaki demir ve bakırın bir kısmını absorbe eder, demir ve bakır kırılmalarına karşı şarabı korur. Oksidazlara karşı olumsuz etki yapar ve şarabı oksidasyondan korur. Bunun sonucu daha az sülfürdioksit kullanılır. Başlangıçta bentonit durultması yapılmış şarap daha sakin bir fermantasyon geçirir; şarabın kalitesi artar, iyi buke oluşur.

 

Bentonit şaraplarda renk maddelerini absorbe ettiğinden özellikle kırmızı şaraplarda renk açılması yaptığından kırmızı şaraplara önerilmez. Bazı yıllar, çok fazla tanenli maddeler içeren ve protein oranı yüksek olan kırmızı şaraplarda kural dışı olarak bentonit durultması yapılabilir. Küçük tat ve koku hataları absorbe edilir, hafif renk hataları giderilir. Kalsiyum bentonit ile, şaraplarda yüksek olan CO2 miktarı azaltılabilir. Ayrıca, bentonit şarapta histamin gibi biojen aminleride büyük ölçüde absorbe edebilmektedir.

 

 

 

Bentonitin Şaraplarda Kullanım Şekli ve Miktarı

 

Bentonitin ticari sunum şekli; hafif kırmızımsı veya açık gri renkte ince granül veya toz halindedir. Bentonitin orta katmanındaki katyonlar ile pozitif yük taşıyan proteinler yer değiştirir. Böylece özellikle termolabil proteinler bentonite bağlanmış olarak uzaklaştırılabilmektedir. Bentonitin etkinliği üzerinde sıcaklık ve pH rol oynamaktadır. Bentonitin etkinliği 20-60°C arasında yüksek düzeyde olmakla beraber en yüksek etkinliğini 35°C’de göstermektedir.

 

Bentonit uygulamasında önce bir ön hazırlık gereklidir. Bu amaçla 1 kg bentonite 5-7 lt su eklenip, iyice karıştırılarak, süspanse edilir. 4-6 saat süreyle dinlenmeye bırakılıp, iyice şişmesi sağlanır. En doğrusu bir gün önceden ıslatılarak, yeterince şişmesi için zaman tanınmasıdır. Çünkü bentonit ancak tam şişirildikten sonra etkinlik kazanmaktadır. İyi kalitede bir bentonit çok iyi şişerek homojen ve iyi akışkanlık gösteren bir süspansiyon oluşturmaktadır. Ancak bentonit jel şeklinde bir kitle oluşturmuşsa, aşırı miktarda sodyum içermektedir ve ortamın sodyum içeriğini yükseltebilir.

 

Şaraplara katılacak bentonit miktarı protein miktarına göre değişmekle birlikte, bentonit tipi de etkili olmaktadır. Şarapların asit miktarı da büyük etki yapar. Asidi düşük olan şaraplarda, fazla miktarda bentonit kullanılır. Ayrıca her zaman belli oranda bentonit, belli oranda protein çöktürmez. Proteince zengin şaraplarda, zayıf proteinli şaraplara oranla daha fazla protein çöktürür.

 

Beyaz şaraplara önerilen bentonit miktarı 100 litreye 30-200 g gibidir. Görüldüğü gibi katılacak miktar farkı çok büyüktür. Bu nedenle, bentonit durultmada bir ön denemenin yapılması iyi olur. Fazla katılmakla bentonit, şarapta jelatin gibi sorun yaratmaz. Ancak, şişme özelliğinden dolayı, bünyesine aldığı şarabı geri vermemektedir. Bu durumda bir miktar şarap kayıp olmaktadır. Bunun için katılacak miktar bir ön deneme ile tespit edilmelidir.

 

 

 

 

Bentonit'i Nereden Satın Alabiliriz?

 

Hammaddeler.com online mağazasından 7 gün 24 saat, kredi kartınızla vadeli olarak ya da banka havalesi ile peşin olarak 1 kg'lık ya da 25 kg'lık ambalajlarda bentonit satın alabilirsiniz. (Hammaddeler.com'dan satın aldığınız hammaddelerde vade sürenizi işletmenizin finansal şartlarına göre tamamen siz belirlersiniz.)

 

 


 

Bu hammadde ile ilgili:

Numune İsteyin! Teknik Bilgi İsteyin!

 

 

 

Hammaddeler.com Online Satış Mağazası - İlgilendiğiniz hammaddeyi hemen satın alın!

Teknik Destek Paketleri - İşletmenizi rakiplerinizden bir adım öne geçirin!

 


 

Online mağazamız'dan hemen satın alabileceğiniz gıda hammaddeleri ve yardımcı malzemeleri:

Aminoasitler | Aromalar | Baharatlar | Bakliyatlar | Bira Malzemeleri | Bitkisel Toz Ekstreler | Çikolata Malzemeleri | Dondurma Malzemeleri | Emülgatörler | Emülsiyonlar | Enzimler | Et Katkı Maddeleri | Fırıncılık Malzemeleri | Gıda Güvenliği Malzemeleri | Kahve, Çay & Diğer İçecekler | Kıvam Arttırıcılar | Koruyucular & Asitlik Düzenleyiciler | Köpük Kesiciler | Laboratuar Malzemeleri | Lifler | Meyveler & Sebzeler | Moleküler Gastronomi | MutfakDelisi.com! | Nişastalar | Özel Besinler | Pastacılık Malzemeleri | Proteinler | Renklendiriciler | SporDelisi.com! | Süt Ürünleri Malzemeleri | Şarap Malzemeleri | Şekerleme Malzemeleri | Şekerler & Tatlandırıcılar | Topaklanmayı Önleyiciler | Uçucu Yağlar | Unlar | Vitaminler & Mineraller | Zeytincilik Malzemeleri | Zeytinyağı Malzemeleri


Online mağazamız'dan hemen satın alabileceğiniz diğer sektörel hammaddeler ve yardımcı malzemeler:

Deterjan & Kozmetik Malzemeleri | Havuz Kimyasalları | Hayvancılık & Yem Sektörü | Laboratuar Malzemeleri | Medikal Ürünler | Otel Malzemeleri | Su Arıtma Sektörü | Tarım Sektörü